Misyon ve Vizyon

 

Misyonumuz:

Üniversitemiz misyonu doğrultusunda Rektörlüğümüzün ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmaktır.

 

Vizyonumuz:

Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmaktır.